Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο άτομα σε μια σκακιέρα, με δεκαέξι κομμάτια έξι τύπων για κάθε παίκτη. Κάθε τύπος- κομμάτι κινείται με ξεχωριστό τρόπο.

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να κάνει checkmate, δηλαδή να απειλήσει τον βασιλιά του αντιπάλου με την αναπόφευκτη σύλληψη. Τα παιχνίδια δεν τελειώνουν απαραιτήτως με το ματς – οι παίκτες συχνά παραιτούνται αν πιστεύουν ότι θα χάσουν. Επιπλέον, υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε ένα παιχνίδι να μπορεί να τελειώσει σε ισοπαλία.

Στην αρχή του παιχνιδιού οι στρατοί για κάθε πλευρά είναι ένας βασιλιάς, μία βασίλισσα, δύο πύργοι, δύο επίσκοποι, δύο ιππότες και οκτώ πιόνια. Τα κομμάτια τοποθετούνται, στην σκακιέρα, ως εξής:

 • Στις εξωτερικές γωνίες τοποθετούνται οι πύργοι.
 • Δίπλα στους πύργους οι ίπποι.
 • Δίπλα στους ίππους οι αξιωματικοί.
 • Δίπλα στον έναν αξιωματικό και στο τετράγωνο με το ίδιο χρώμα με το δικό της τοποθετείται η βασίλισσα.
 • Μεταξύ της βασίλισσας και του άλλου αξιωματικού στο τετράγωνο που μένει τοποθετείται ο βασιλιάς
 • Τα πιόνια τοποθετούνται ένα τετράγωνο μπροστά από όλα τα άλλα κομμάτια.

Εκτός από οποιαδήποτε κίνηση του ιππότη και του πύργου, τα πιόνια δεν μπορούν να πηδήσουν πάνω από άλλα. Ένα πιόνι έχει συλληφθεί όταν το επιτιθέμενο πιόνι του εχθρού το αντικαθιστά στο τετράγωνο του (το enpassant είναι η μόνη εξαίρεση). Έτσι, το συλλαμβανόμενο κομμάτι αφαιρείται μόνιμα από το παιχνίδι. Ο βασιλιάς μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο αλλά δεν μπορεί να συλληφθεί.

 • Ο βασιλιάς κινείται ακριβώς ένα τετράγωνο οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια. Μια ειδική κίνηση με τον βασιλιά γνωστή ως castling επιτρέπεται μόνο μία φορά ανά παίκτη, ανά παιχνίδι.
 • Ο πύργος μετακινείται σε οποιοδήποτε αριθμό κενών τετραγώνων σε οριζόντια ή κάθετη κατεύθυνση. Μετακινείται επίσης όταν πετάγεται.
 • Ένας αξιωματικός μετακινείται σε οποιοδήποτε κενό τετράγωνο σε οποιαδήποτε διαγώνια κατεύθυνση.
 • Η βασίλισσα μετακινείται σε  οποιοδήποτε κενό τετράγωνο σε οριζόντια, κάθετη ή διαγώνια κατεύθυνση.
 • Ένας ιππότης μετακινείται  διαγράφοντας  ένα σχήμα “L”. Ο ιππότης μεταπηδά στη νέα θέση .
 • Τα πιόνια έχουν τους πιο περίπλοκους κανόνες κίνησης:
 • Ένα πιόνι κινείται ευθεία για ένα τετράγωνο, εάν το τετράγωνο είναι κενό. Εάν δεν έχει κινηθεί ακόμα, ένα πιόνι έχει επίσης τη δυνατότητα να μετακινεί δύο τετράγωνα απλά προς τα εμπρός, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο τετράγωνα είναι κενά. Τα πιόνια δεν μπορούν να κινηθούν προς τα πίσω.
 • Τα πιόνια είναι τα μόνα κομμάτια που συλλαμβάνουν διαφορετικά τον αντίπαλο από το πώς κινούνται. Ένα πιόνι μπορεί να συλλάβει ένα εχθρικό κομμάτι σε οποιοδήποτε από τα δύο τετράγωνα διαγωνίως μπροστά από το πιόνι (αλλά δεν μπορεί να μετακινηθεί σε αυτά τα τετράγωνα αν είναι κενά).

Το πιόνι συμμετέχει επίσης στις δύο ειδικές κινήσεις en passant και προώθηση.

Checkmate – Ματ

Εάν ο βασιλιάς ενός παίκτη τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει νόμιμη κίνηση που ο παίκτης μπορεί να κάνει για να αποφύγει τον έλεγχο, τότε ο βασιλιάς  checkmated.  Tο παιχνίδι τελειώνει και αυτός ο παίκτης χάνει. Σε αντίθεση με άλλα κομμάτια, ο βασιλιάς ποτέ δεν έχει συλληφθεί ή απομακρυνθεί από το συμβούλιο επειδή το παιχνίδι τελειώνει.

Ισοπαλία

Το παιχνίδι τελειώνει σε ισοπαλία αν προκύψει οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες:

 • Το παιχνίδι είναι αυτόματη ισοπαλία αν ο παίκτης που κινείται δεν είναι υπό έλεγχο αλλά δεν έχει νόμιμη κίνηση. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται αδιέξοδο.
 • Το παιχνίδι τραβιέται αμέσως όταν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για το ματς για οποιαδήποτε πλευρά με οποιαδήποτε σειρά νομικών κινήσεων, συμπεριλαμβανομένων των endgames.
 • Βασιλιά ενάντια στον βασιλιά.
 • Βασιλιά εναντίον βασιλιά και επισκόπου.
 • Βασιλιάς ενάντια σε βασιλιά και ιππότη.
 • Βασιλιάς και επίσκοπος εναντίον βασιλιά και επισκόπου, με αμφότερους επισκόπους σε πλατείες του ίδιου χρώματος
 • Και οι δύο παίκτες συμφωνούν σε ισοπαλία αφού ένας από τους παίκτες κάνει μια τέτοια προσφορά.

Ο παίκτης που έχει την κίνηση μπορεί να διεκδικήσει κλήρωση δηλώνοντας ότι υπάρχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες ή δηλώνοντας την πρόθεσή του να κάνει μια κίνηση που θα επιφέρει μία από αυτές τις προϋποθέσεις:

 • Κανόνας πενήντα κινήσεων: Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία κίνηση σύλληψης ή πιόνι στις τελευταίες πενήντα κινήσεις από κάθε παίκτη.
 • Τριπλή επανάληψη: Η ίδια θέση του σκάφους έχει συμβεί τρεις φορές με τον ίδιο παίκτη να κινείται και όλα τα κομμάτια έχουν τα ίδια δικαιώματα μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στο κάστρο ή την παγίδευση.

Παραίτηση

Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να παραιτηθεί ανά πάσα στιγμή και ο αντίπαλός του κερδίζει το παιχνίδι. Οι παίκτες συνήθως παραιτούνται όταν πιστεύουν ότι είναι πολύ πιθανό να χάσουν το παιχνίδι.

Το σκάκι είναι το καλύτερο παιχνίδι στρατηγικής, σκέψης, υπομονής και επιμονής.

Το εργασιακό μας περιβάλλον είναι ακριβώς μια σκακιέρα. Μια σκακιέρα στην οποία στήνουμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα μας τα πιόνια, έξυπνα και με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Η έκβασή του, το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ορίζει και την συνέχεια μας όχι μόνο στο εργασιακό μας περιβάλλον αλλά και στην ζωή μας.

Στην MRK μαζί μπορούμε να  κάνουμε εκείνες τις κινήσεις, να ακολουθήσουμε εκείνες τις στρατηγικές, να κινήσουμε τα απαραίτητα πιόνια  ώστε να εξασφαλίσουμε δυο βασικές προϋποθέσεις.  Όχι μόνο να μην παραιτηθούμε από την σκακιέρα αλλά αντίθετα να κάνουμε Checkmate στον εργασιακό εκφοβισμό.