Όροι Χρήσης

«MRK»

 

 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

  1. Εισαγωγή

Ο δικτυακός τόπος www.mrkathens.gr (η «Ιστοσελίδα») λειτουργεί υπό την διαχείριση του Μαρκέτου Ιωάννη του Σπυρίδωνα, επί της Πατησίων 341 & Δαίρπφελδ 2 – Αθήνα, Τ.Κ. 11144, email:info@mrkathens.gr. Όλη η ομάδα της ΜRK θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και να σας πληροφορήσουμε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των παρακάτω όρων, τους οποίους παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά. Αν, μετά την ανάγνωση των όρων, συνεχίζετε την πρόσβαση και την σύνδεσή σας στην Ιστοσελίδα τότε τεκμαίρεται η πλήρης και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχής σας του συνόλου των γενικών όρων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής κάθε στοιχείου της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 

  1. Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει μόνο ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση δεσμευτικό σκοπό και χαρακτήρα και δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής ιατρική, επιστημονική ή άλλη συμβουλή ή υπηρεσία, ούτε έχει διαφημιστικό σκοπό ή προσφοράς για τις αναγραφόμενες υπηρεσίες.

Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν συμβουλές ή υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προσωποποιημένες ανάγκες ή επιθυμίες σας και η λήψη τους δεν εγκαθιδρύει με οποιοδήποτε τρόπο καμία μεταξύ μας σχέση. Οφείλετε να μην ενεργείτε επί τη βάσει των πληροφοριών αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλά να αναζητάτε εξατομικευμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική συμβουλή.

 

  1. Περιορισμός Ευθύνης

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτής, διατίθενται «ως έχουν» και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την ορθότητα των πληροφοριών της Ιστοσελίδας την στιγμή της ανάρτησής τους σε αυτή, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επικαιροποίηση ή την ακρίβεια των πληροφοριών και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να προβαίνετε σε επαλήθευσή τους. Τα χρώματα στις φωτογραφίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, πιθανώς να διαφέρουν από τα αντίστοιχα πραγματικά.

Γενικότερα και κατά τον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία ή άλλη δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσεως τυχόν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σ’ εσάς σε σχέση με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση του περιεχομένου, ή μέρους αυτού της Ιστοσελίδας (όλως ενδεικτικώς αναφερομένων, ζημίας που προκληθεί από ιούς ή από επιβλαβές ή/και κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω της Ιστοσελίδας ή πάσης φύσεως ενέργειες ή παραλείψεις σας που προκύπτουν από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση του περιεχομένου αυτής).

 

  1. Πνευματικά Δικαιώματα / Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Μαρκέτου Ιωάννη του Σπυρίδωνα και προστατεύεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδέχεται η Ιστοσελίδα να περιέχει επιμέρους υλικό, το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.

Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή τροποποίηση, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς ή η χρήση του σε άλλες ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των πνευματικών ιδιοκτητών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική χρήση. Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε. Η άδεια αυτή δεν εκτείνεται σε οποιοδήποτε τυχόν υλικό τρίτου στην Ιστοσελίδα.

 

  1. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή και διευκόλυνσή σας. Δεν φέρουμε όμως καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, λειτουργία ή αποδοτικότητα όλων των εξωτερικών συνδέσμων που τυχόν χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα και που περιέχονται σε οιοδήποτε ανεξάρτητο δικτυακό τόπο ούτε εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητά τους και κατά συνέπεια η μετάβασή σας σε αυτές πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Το δε περιεχόμενό τους δεν μας δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της Ιστοσελίδας δεν συνιστά, ούτε θα πρέπει να θεωρείται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

 

  1. Social Plugins

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα Social Plugins κοινωνικών δικτύων – Social Media (π.χ. Facebook, Twitter, κλπ). Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, τα πεδία αυτά είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν αποστέλλουν δεδομένα στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε. Το πεδίο θα παραμείνει ενεργό έως ότου εσείς το απενεργοποιήσετε. Tα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο (links) καθώς και όλοι οι όροι του παρόντος ισχύουν και αναφορικά με την διασύνδεσή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της Ιστοσελίδας.

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και για τον λόγο αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας αυτών. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ ανατρέξτε στην Δήλωση Απορρήτου. (ΝΑ ΜΠΕΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ).

 

  1. Cookies

Η Ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να διαθέτει cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ ανατρέξτε παρακάτω στην Πολιτική Cookies.

 

  1. Λοιποί Όροι

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ.

Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα τους, εάν δεν έχει ενσωματωθεί εμφανώς στο σχετικό τμήμα της Ιστοσελίδας («Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας»).

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο του ιστοσελίδας εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή κάθε επισκέπτη-χρήστη του ιστοτόπου και των εντός αυτού ιστοσελίδων και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη-χρήστη. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την παρούσα ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτή διακρίνονται σε:

– Απαραίτητα cookies

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά στον ιστότοπό μας, όπως η σύνδεση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να αποκλειστούν.

– Cookies Βελτίωσης

Με την χρήση αυτών διασφαλίζεται η ομαλή και βέλτιστη απεικόνιση του ιστότοπου και  βοηθούν  να γνωρίζουμε εάν επισκέπτεστε τη σελίδας μας για πρώτη φορά ή εάν μας έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν, τον γεωγραφικό προσδιορισμό της προέλευσής σας και διάφορα άλλα γενικού περιεχομένου στατιστικά στοιχεία με στόχο την βελτίωση του περιεχομένου του ιστοτόπου.  Έτσι επιχειρείται μια συνολική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ιστοτόπου, προκειμένου  οι επισκέπτες- χρήστες να απολαμβάνουν συνεχώς ένα βελτιωμένο και φιλικό προς αυτούς περιβάλλον πλοήγησης. Η εταιρεία μας προκειμένου να μετρήσει την επισκεψιμότητά  της  στον ιστότοπό της χρησιμοποιεί  την υπηρεσία  που προσφέρεται από την «Google Analytics».

 

Συνεπώς, στο παράθυρο αποδοχής των cookies, που θα εμφανισθεί, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την χρήση των cookies. Προτείνουμε να αποδεχθείτε την χρήση cookies για την ορθότερη προβολή και χρήση του ιστοτόπου. Σε περίπτωση όμως που δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies, εκτός  των απαραιτήτων cookies για την λειτουργία του ιστότοπου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies  βελτίωσης οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων στον διακομιστή σας (browser). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επισκεφθείτε τη σελίδα εξαίρεσης του Google Analytics.

 

– Cookies κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπετε να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Cookies, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αναρτάται η νέα πολιτική στον παρόν ιστότοπο και αυτή θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης. Σας προτρέπουμε να εξετάζετε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Cookies για τυχόν αλλαγές.