Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σχέδιο προστασίας, σεβασμού και αντιμετώπισης του εργασιακού εκφοβισμού, των Ηνωμένων Εθνών (2011)   Γενικές αρχές   Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές βασίζονται στην αναγνώριση:   (α) των υφιστάμενων υποχρεώσεων των κρατών όσον αφορά το σεβασμό, την...